Jaszczurki gatunki
Przykłady, rząd, podrząd, rodzina

żółtopuzik bałkański

Żółtopuzik bałkański (Pseudopus apodus syn. Ophisaurus apodus) - gatunek jaszczurki z rodziny padalcowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Pseudopus.
Więcej…  


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie